am@allmusic.co.za alkema@allmusic.co.za www.allmusic.co.za

Tel :   021 981 5551                Faks :  021 981 5552             Jeanettestraat 36,  Brackenfell.

Verskaffers van akoestiese instrumente en benodigdhede, bladmusiek, boeke oor musiek en musieksnuisterye.

For English please scroll down.

A letter for the books needed for the beginning of the year  /  ‘n Brief oor die boeke benodig vir die begin van die jaar.

Beginnersboeke vir klavier: Ons is baie bly dat ons John Thompson boekies 1 en 2 beskikbaar is teen R95.  Verder is die Alfred en Bastien reekse soos gewoonlik ook in voorraad. Die Martha Mier boeke maak almal baie opgewonde as ekstra bron vir repertorium en ons het nog ‘n handvol beskikbaar.

Ander instrumente se beginnersboeke is soos gewoonlik deel van ons voorraad.

Teorie: Ons het altyd die baie bekostigbare tweetalige boeke van Louis van Loggerenberg van beginners tot graad 3 in voorraad.  Nuut op die rak is die teorieboeke van Tronel Hellberg. Werkboeke van graad 1 tot graad 7 beskikbaar in beide tale.  Die graad 4, 5 en 6 is veral baie gewild, netjies uiteengesit en gemaklik om te gebruik.

Vir graad 10 tot 12 teorie is die boeke van Antoinette Hook en Tronel Hellberg beskikbaar. Hierdie boeke is toegespits op die inhoud van die LPG van die onderwysdepartment.  Vir skole wat reeds in graad 8 en 9 gespesialiseerde musiek as vak aanbied het Antoinette Hook ‘n heerlike werkboek saamgestel om seker te maak dat hulle gereed is om graad 10 tot 12 maklik baas te raak.

Eksamenboeke: Soos altyd is die UNISA, Trinity en ABRSM se eksamenboeke beskikbaar en bestel ons dit wat nie in die boeke voorkom nie.

Besoek ons gerus waar daar ‘n koel winkel en baie parkeerplek beskkibaar is.  Alle nuut en gebruikte klaviere in die winkel is teen spesiale pryse beskikbaar. Akoestiese instrumente het altyd herverkoop waarde – dieselfde geld nie vir die elektroniese instrumente nie.

Ons is baie opgewonde oor die groot voorraad ekstra musiekboeke wat ons bestel het ter ondersteuning van die musici – huidige en toekomstige – in ons land.  Soos almal weet het die betrokkenheid van kinders by musiek baie positiewe waarde vir breinontwikkeling, selfbeeld ontwikkeling, musicale genot en discipline.

 

Beginners books for piano. We are happy to supply you with the John Thompson books 1 and 2 at R95. As always the Alfred and Bastien series are available as well. The Martha Mier books have all our clients excited and there are still a few available.

For the other instruments the normal beginners books are as always part of our stock.

Theory: We always stock the inexpensive good bilingual books by Louis van Loggerenberg from beginners to grade 3. New:  the theory books by Tronel Hellberg. Workbooks from grade 1 to grade 7  are available in both Afrikaans and English. The grade 4, 5 and 6 are easy to use, neatly printed and prepare the learners well in advance to the exams.

For grade 10 to 12 theory we have the books by both Antoinette Hook and Tronel Hellberg available. These books cover the work of the Department of Education. For those schools specializing in grade 8 and 9 with music,  Antoinette Hook prepared a easy to use book to ensure an easier completion of grade 12.

Exam books: As always we stock UNISA, Trinity and ABRSM books and order those pieces not printed in the exam collections.

We are excited about the huge amount of books that we are importing to support the music community of our country. You all know that music has a very positive effect on children. Not only is it a enhancing method for intelligence, but it contributes toward the self esteem of the child and the general discipline.

Visit us where a shop with a comfortable temperature and lots of parking will ensure that you enjoy your shopping!  All pianos are at special prices available. Acoustic instruments can be sold again – this is not always not true about electronic instruments.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: