Artscape News

(16 to 30 March 2011)

Artscape hosts world premier with Singapore

The world premier of an international collaborative musical show with Singapore this week has only one performance at the Artscape Theatre Centre. The next two weeks’ programme includes ballet, drama, opera, as well as the prestigious Fleur du Cap Theatre Awards.

Carmen – March 9 to 19, 2011 (± 3 hrs)

BIZET’S eternally popular and delectably melodramatic homage to Spanish music, Spanish passion and dangerous Spanish women. Flamenco dancers from the La Rosa Spanish Dance Theatre and atmospheric designs by Michael Mitchell, conjure up the dust and heat of 19th century Seville. Tickets range from R110 to R350, at the Opera House.

  • For media information, call Lesley Liddle at 021 410 9820, 071 684 2839, e-mail:

lesleyl@capetownopera.co.za.

Selamat – March 17, 2011 (± 1 hr)

THIS world premier brings together the musical cultures of South Africa and Singapore in a unique music-theatre experience that features vocalist Vicky Sampson and the versatile Dizu Plaatjies from South Africa with some of Singapore’s most talented instrumentalists. Tickets range from R100 to R120, at the Theatre.

Fleur du Cap Theatre Awards – March 20, 2011 (± 2 hrs)

THIS annual event acknowledges individuals for theatre excellence in Cape Town and the surrounding areas. The event has become one of the highlights of the Cape Town theatre calendar, and offers superb entertainment, and delectable wine and canapés, with the who’s who of theatre stars in attendance. Tickets cost R150 at the Theatre.

Lunch Box Concert – March 24, 2011 (± 0.75 hr)

BREAK away for a 45-minute free concert and experience Viva l’Amore by the Cape Town Opera Studio. In the Chandelier Foyer.

Poetry in Motion 2 – March 26 to April 6, 2011 (± 1,25 hrs)

CAPE Town City Ballet presents a performance highlighting the beauty of ballet, interwoven with music and the spoken word. It features a series of dance vignettes created by well-known choreographers, including Adele Bank, Robin van Wyk and Erica Brumage. Tickets range from R90 to R160, at the Opera House.

Romeo and Juliet – March 30 to April 2, 2011 (± 2 hrs)

A HIGHLY dramatic and visually enticing presentation of Shakespeare’s most revered love story. Come and join the world’s most famous lovers as they battle against their families in order to follow their hearts, only to have their happiness shattered forever. Tickets cost R90 at the Theatre.

  • For media information, call Ryan Holmes at 086 110 1983, 082 553 9769, e-mail: ryan@radis.co.za.

Coming soon

*The Tale of Peter Rabbit – Theatre Foyer, 1 to 9 April 2011

*Dance in the City Opera House, 9 April 2011

*Godspell – Arena, 14 to 24 April 2011

Bookings: Artscape Dial-A-Seat at Tel: 021 421-7695

: Computicket at Tel: 083 915-8000 or http://www.computicket.com

www.artscape.co.za


ISSUED BY AFRIKOM ON BEHALF OF ARTSCAPE (16 March 2011)

Media Enquiries: Ryan Ward, Artscape, Tel: 021 410 9812

:  Frikkie Odendaal, Tel: 021 423 7263

*Information correct at the time of issue. Dates, times and venues may change. Artscape may

not be held liable for any discrepancies that may occur at short notice.

Kunstekaapnuus (16 tot 30 Maart 2011)

Kunstekaap bied ‘n wêreldpremier in samewerking met Singapoer aan

Die wêreldpremier van ‘n internasionale musiekvertoning, in samewerking met Singapoer, het diée week net een vertoning by die Kunstekaap Skouburg. Die program vir die volgende twee weke sluit in ballet, drama, opera, sowel as die gesaghebbende Fleur du Cap Toneelprys.

Carmen – 9 tot 19 Maart, 2011 (± 3 ure)

BIZET se immer-gewilde en verruklike melodramatiese huldeblyk aan Spaanse musiek, passie en gevaarlike Spaanse vroue. Flamenco-dansers van die La Rosa Spaanse Dansteater en stemmingsvolle ontwerpe van Michael Mitchell, tower die stof en hitte van 19de-eeuse Seville op. Kaartjies wissel van R110 tot R350, by die Operahuis.

Selamat – Maart 17, 2011 (± 1 uur)

DIÉ wêreldpremier smelt die musiekkulture van Suid-Afrika en Singapoer saam in ‘n unieke musikale teater-ondervinding. Met Suid-Afrika se Vicky Sampson en die veelsydige Dizu Plaatjies wat die verhoog met sommige van Singapoer se talentvolste instrumentele musikante deel. Kaartjies wissel van R100 to R120, by die Teater.

  • Om meer media-inligting, skakel Ré Storm by 082 414 4863, e-pos: re@raintree.co.za.

Fleur du Cap Theatre Awards – 20 Maart, 2011 (± 2 ure)

DIÉ jaarlikse geleentheid gee erkenning aan individue vir teater-uitmuntendheid in Kaapstad en die omliggende gebiede. Dit is deesdae een van die hoogtepunte op die Kaapstadse teaterkalender, bied voortreflike vermaak, verruklike wyn en kanapees, met die wie-is-wie van teatersterre op die rooi tapyt. Kaartjies kos R150 by die Teater.

Kosblik-konsert – 24 Maart, 2011 (± 0,75 uur)

BREEK weg vir ‘n gratis 45-minute-lange konsert en ervaar die Kaapstad Opera-Studio se Viva l’Amore. In dieChandelierfoyer.

Poetry in Motion 2 – 26 Maart tot 6 April, 2011 (± 1,25 ure)

KAAPSTAD Stadsballet lewer ‘n uitvoering wat die prag van ballet beklemtoon, verweef met musiek en die gesproke woord. Dit bestaan uit ‘n reeks dansvinjette geskep deur bekende choreograwe, insluitende Adele Bank, Robin van Wyk en Erica Brumage. Kaartjies wissel van R90 tot R160, by die Operahuis.

Romeo and Juliet – 30 Maart tot 2 April, 2011 (± 2 ure)

‘N HOOGS dramatiese en visueel aanloklike aanbieding van Shakespeare se bekendste liefdesverhaal. Kom sluit aan by die wêreld se beroemdste liefdespaar terwyl hulle met hulle gesinne baklei ten einde hulle hartstog uit te lewe, om einde laaste hulle geluk vir altyd te verloor. Kaartjies kos R90 by die Teater.

  • Om meer media-inligting, skakel Ryan Holmes by 086 110 1983, 082 553 9769, e-pos: ryan@radis.co.za.

Binnekort op die planke

*The Tale of Peter Rabbit – Teater-foyer, 1 tot 9 April 2011

*Dance in the City Operahuis, 9 April 2011

*Godspell – Arena, 14 tot 24 April 2011

Besprekings: Artscape Bel-‘n-Sitplek by Tel: 021 421-7695

: Computicket by Tel: 083 915-8000 of http://www.computicket.com

www.artscape.co.za


NAMENS KUNSTEKAAP UITGEREIK DEUR AFRIKOM (16 Maart 2011)

Medianavrae: Ryan Ward, Kunstekaap, Tel: (021) 410-9812

: Frikkie Odendaal, Afrikom, Tel: (021) 423-7263/4

  • Inligting korrek met uitreiking. Datums, tye, lokale en skedules mag verander. Kunstekaap kan nie vir enige verskille wat weens veranderinge op kort kennisgewing mag voorkom, verantwoordelik gehou word nie.

__________________________________________________________________________________________
Released by Afrikom Strategic Communications, 304 De Oude Schuur, 120 Bree Street, Cape Town, 8001
Tel: (021) 423-7263     iFeksi: (021) 422-2346    e-pos:
info@afrikom.co.za

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: