News from AllMusic

am@allmusic.co.za         alkema@allmusic.co.za        www.allmusic.co.za

Tel :   021 981 5551                Faks :  021 981 5552             Jeanettestraat 36,  Brackenfell.

Verskaffers van bladmusiek, akoestiese instrumente en benodigdhede, boeke oor musiek en musieksnuisterye.

For English please scroll down.

Gedurende die eerste week van April het ons die wonderlike voorreg gehad om die grootste internasionale musiektentoonstelling in Frankfurt Duitsland by te woon. Ons  handelsoorkeenkomste met die internasionale uitgewers en leweransiers is bevestig. Sjoerd en Anna-Marie se droom om ‘n musiekwinkel van internasionale standaard op te bou is hierdeur duideliker omlyn. Die hartlike ontvangs deur Hal Leonard, Schott, Barenreiter, Faber, Henle en al die ander het ons moed gegee om aan te hou om Allmusic te ontwikkel.

Fantastiese snuisterye sal vir die kersseisoen later in die jaar beskikbaar wees.

Om vir twee dae slegs drie van die moontlike  agt rye te kon besoek gee ‘n idee van die omvang van die uitstalling. Die laaste twee dae het ons onself gedwing om verder te kyk en so slegs die helfte van die totale uistalling gesien.  Ons kon op die laaste dag net gou deurstap by die fassinerende uitstallings van stryk- en blaasinstrumente.

Opwindende vooruitsigte vir die res van 2011

Ghitaar kompetisie : Sien inligting hieronder en op die aanhangsel. LW die sluitingsdatum vir inskrywings is 1 Mei.

Orff Werkswinkel op Saterdag 11 Junie 2011.  Meer inligting volg vroeg in Mei.

Zenda Nel besoek ons op 24 September. Hou ons nuusbriewe dop vir die inligting!

Voorraadinligting

Tydens ons besoek aan Frankfurt het ons sommer al die nuwe eksamenmateriaal van Trinity, ABRSM en LCM bestel.  Plaas u bestelling betyds vir die nuutste eksamenmateriaal om te verseker dat  u leerlinge voorberei uit die nuutste eksamenboeke.

Martha Mier se solo en duet boeke is ‘n wenner. So ook al die oulike ander bundles vir die verryking van u onderrig.

Ons het gesien dat die Martha Mier boeke vir ander instrumente ook beskikbaar is en sal in die toekoms hierdie boeke verskaf.

Nuwe voorraad duet- en trioboeke van verskillende moeilikheidsgrade en komponiste het onlangs aangekom. Kom kyk gerus.

Ons uitgebreide voorraad sluit boeke in vir beginners en uitvoerende kunstenaars op alle instrumente in en ons voer u bestellings direk in – gewoonlik binne drie tot vier weke. (klavier, orrel, viool, altviool, tjello, kontrabas, fluit, hobo, klarinet, fagot, trompet, tromboon, Franse horing, tuba, saxophone, ghitaar, solosang, koor, mandolien, blokfluit, “fife”)

Ons kry uitstekende terugvoer op die klavier beginnerreeks Piano Adventures deur Nancy en Randall Faber. Al die boeke is beskikbaar insluitend die boeke vir die later beginner (ouer as 10) en volwassenes. Die reeks is die moeite werd om te ondersoek en te gebruik. Die ander reekse soos John Thompson, Alfred, Bastien, Schaum en andere is soos gewoonlik ook op die rak.

Die topverkoper sover hierdie jaar is die teorieboeke van Louis van Loggerenberg. (My eie teorieboek vir beginner,  voorgraad 1, graad 1, graad 2 en graad 3.)

Louis se leerlinge slaag almal met uitstekende punte en bewys dat die boekies voldoende is vir goeie voorbereiding vir die Unisa eksamens.

Vir eksamenvraestelle van vorige jare kontak ons gerus. Ons bestel gereeld ou vraestelle en hou so ons versameling op datum.

Verdere teoriereekse van Lina Ng, Trinity, Eric Taylor en Josephine Koh gee aan u verskillende opsies vir ABRSM en Trinity – eksamens.

Verbeter u leerlinge se bladlees deur Joining the Dots te gebruik. Die boeke van ABRSM help om hul vrees vir bladlees te oorkom.  Hoe leer mens bladlees?  Deur te bladlees…..

Vir uitstekende inligting oor Barokmusiek skaf gerus die boeke Baroque String Playing for ingenious learners en The Weapons of Rhetoric – a guide for musicians and audiences deur Judy Tarling aan.

Met die Opera weer deel van die kurrikulum van volgende jaar af, kom kyk gerus na die wonderlike kleurvolle operaboek wat ‘n noodsaaklikheid is vir elke skool. Hierdie boek teen R450 sal u verras.

                                                                                                                                   Akoestiese instrumente         

Nuut en gebruikte akoestiese instrumente waaronder fluite, klarinette, viole en tjello’s is by Allmusic verkrygbaar. Indien u weet van gebruikte instrumente in goeie kondisie laat weet ons asseblief. Allmusic help verskillende musiekskole deur hierdie instrumente beskikbaar te stel.

Aulos en yamaha  sopraan blokfluite is teen R95 beskikbaar. Verder het ons alt en tenoor blokfluite vir die spesialis speler.

Plaaslike vervaardigde glockenspiels kan in die winkel bestel word. Indien u ou glockenspiels nuwe stafies benodig het ons nou ‘n goeie oplossing!

Bykomstighede

Kontak ons gerus vir enige bykomstighede vir instrumente:  snare, skouerruste, olies, riete, “tuners”, staanders, sakke, kiste,

A GUITAR COMPETITION AND FESTIVAL for ALL LOVERS of GUITAR

From beginners in Grade 1 to professional levels there is a category for every guitarist to enter. Generous prizes up to R75,000 worth, include cash, CD recordings concert promotions and lots more,  AND your entry fee covers an all weekend pass to 11 events at the festival including workshops, talks, concerts, competition rounds and master classes presented by international level teachers and performers. Even if you only make the first round you still get an all weekend pass.

AN OPPORTUNITY NOT TO BE MISSED AT ANY COST. Teaching is in English and Afrikaans.

IT’S EASY ENTER BEFORE the 1st MAY by sending an email tofriendsctam@mweb.co.za or visit the website at:www.capetownguitarfestival.com or call 083 4114889.   The first round is 11 June at Hugo Lamprecht Music Centre and the Finals at the festival from 1-3 July at Groot Constantia Wine Estate.

am@allmusic.co.za          alkema@allmusic.co.za         www.allmusic.co.za

Tel :   021 981 5551                Fax :  021 981 5552           36 Jeanette Street, Brackenfell

Suppliers of acoustic instruments and accessories, sheet music for all instruments and exam bodies, music books and goodies.

We had the wonderful opportunity to visit the Frankfurt Messe in Germany during the first week of April. Our business agreements with the publishers and suppliers have been confirmed and the dream of Sjoerd and Anna-Marie to build a music shop of international standard is closer to fulfillment. The warmhearted meetings with Hal Leonard, Schott, Barenreiter, Faber, Henle and the others encouraged us to continue developing Allmusic.

Wonderful goodies will be available in time for Christmas.

Exciting opportunities for the rest of 2011

Ghita competition : Read the information above. NB : closing date for entries is 1 May.

Orff Work shop on Saturday 11 June 2011.  More info early in May.

Zenda Nel will visit us on 24 September. Information will be in the coming newsletters.

Information about our stock.

During our visit in Frankfurt we took the opportunity to order all the new material for Trinity, ABRSM and LCM. Place your order to receive the newest exam books well in time.

The books of Martha Mier have been very popular. Other books for extra enjoyment will surely enrich your teaching.

We saw the books of Martha Mier for other instruments as well and will keep them in stock in future.

We received recently new duet and trio books of different difficulty levels.

Our extensive stock includes books for beginners and performers of all instruments. What we do not have in stock we order and it normally comes in within a month. (piano, organ, violin, cello, double bass, flute, hobo, clarinet, bassoon, trumpet, trombone, French Horn, tuba, saxophone, guitar, solo singing, choir, mandolin, recorder and fife)

We are receiving very favorable comments about the piano beginner seriesPiano Adventures by Nancy and Randall Faber. All the books are available as well as the accelerated series for later beginners (older than 10) as well as for the adults. The other series such as John Thompson, Alfred, Bastien, Schaum and others are as usual also on our shelves.

The top sellers for theory so far this year are those by Loggerenberg. (My own theory books for the beginner,  pre grade 1, grade 1, grade 2 and grade 3.)

Contact us for previous exam papers.  We keep our stock up to date.

Other theory books by Lina Ng, Trinity, Eric Taylor and Josephine Koh will prepare your learners for the exams of  ABRSM and Trinity.

For sight reading we promote Joining the Dots of ABRSM.

For fantastic information about Baroque Music do yourself a favor by purchasing Baroque String Playing for ingenious learners and TheWeapons of Rhetoric – a guide for musicians and audiences by Judy Tarling aan.

With the Opera part of the curriculum as from next year a fantastic and colorful opera book is available at the very low price of R450.

                                                                                                                                     Acoustic instruments

New and used instruments such as flutes, clarinets, violins and cellos are available at Allmusic. If you know of used instruments in a good condition please let us know.  We support several music schools by finding these instruments.

Aulos and Yamaha  soprano recorders at R95 is in stock. We also have alto and tenor recorders for the specialist player.

Local manufactured glockenspiels can be ordered in the shop. Do you need new staves for your glockenspiels?  We have a solution for you.

Accessories

Contact us for any accessories for your instruments: strings, shoulder rests, oils, reeds, tuners, stands, bags, etc,

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: