News from Allmusic

 

36 Jeanette Street, (at the end of Poort Street), Brackenfell

021 981 5551 (Tel)                                                      021 981 552 (Fax)

 • Afrikaanse koormusiek deur Alna Smit, Danie Hyman, Albie Louw en andere is in oorvloed en vir alle kore by Allmusic beskikbaar. Hierdie byvoeging het ons reeds uitgebreide koormusiekvoorraad aangevul. Mens het ‘n hele paar uur nodig om goed deur alles te werk en die regte keuses te maak.
 • Op soek na nuwe repertorium vir u klavierleerlinge? Die eerste voorraad wat op die webwerf gaan verskyn sal hieroor inligting gee.
 • Ons snuisterye blyk baie gewild te wees. Die serpe, sakke, potlode, liniale, speletjies en oulike dinge vir die kombuis met ‘n musiektema as geskenkies maak die besoek aan die winkel genotvol.
 • Alexander Jacobi, ‘n kenner op die gebied van gospel en Jazz is deel van ons personeel. Hy gaan aanvanklik veral konsentreer op die inligting van ons web en is beskikbaar vir jazz-, pop- en klassieke klavieronderrig op alle vlakke.
 • Music Room en Orff – werkswinkel vind plaas op Saterdag 12 Mei 2012. Die werkswinkel sal in die oggend en middag wees en u kan beide onderwerpe bywoon of net een van die twee.  Die dag sal fokus op die toepassing in die musiek periodes van Kuns en Kultuur asook hoe dit prakties inskakel by CAPS.  Inskrywingsvorms saam met die volgende nuusbrief.
 • Cellifamily Konserte: Vrydag (more) 9 Maart om 20:00 in St Andrews Presbyterian Church, Kaapstad (h/v Buitengracht en Somerset) as deel van die konsertreeks van Barry Smith. Daarna vertrek hulle op die toer deur die res van Suid-Afrika en eindig in Pretoria. Aangeheg is inligting oor waar hulle oral optree. Ek het die voorreg gehad om by oefeninge in te sit en dit was wonderlik om die hoor hoe Prof. Hans-Eric Dekert die groep se klank ontwikkel. Hierdie uitvoering moet mens nie mis nie. Die 12 tjellos in ‘n halwe sirkel speel werke van Piazzola, Wagner, Gabrieli, Rachmaninov en andere en die afwisseling van klankkleure en stemminge verseker ‘n volledige musikale belewenis soos net tjellos dit kan doen.
 • Nuut op die rak: ‘n paket wat ‘n fife instrument, boek en sakkie insluit. Klavierrepertorium vir duette en solos vir alle grade. Die voorgeskrewe materiaal vir elke graad van die verskillende eksamenliggame en vir alle instrumente word stelselmatig uitgebrei.
 • ‘n Boek is soos ‘n kind:  Dit bly jou hele lewe by jou. Om hierdie rede maak dit net sin om u leerlinge aan te moedig om boeke aan te skaf en nie te verval in die praktyk van afskrifte nie.
 • Allmusic beoog om deur die loop van die jaar ons voorraad musiekinstrumente uit te brei. Ons kan alreeds al ons klante bystaan om instrumente aan te skaf volgens hul behoeftes. Ons het viole te huur teen slegs R90 per maand.

 

 • Choir music which includes many Afrikaans titles by Alna Smit, Danie Hyman, Albie Louw  and others is in stock at Allmusic. Please plan enough time to make your selection.
 • Are you looking for new repertoire for your piano learners? In process at present, the content loaded on our web will initially be the piano selection piano.
 • Our goodies seem to be very popular. Scarves, bags, pencils, rulers, games, and some lovely useful articles in the kitchen with a music theme, are good ideas for presents and will make your visit most enjoyable.
 • Alexander Jacobi, a Gospel and Jazz specialist, has joined us as part-time employee. He will concentrate on loading the content onto our web and is available for jazz, pop and classical piano tuition.
 • Music Room and Orff – workshops on Saturday 12 May 2012. Sessions will be during the morning and afternoon and you will have a choice of joining either the Music Room or the Orff, or both. The focus will be on music classes for Arts and Culture and how to make the CAPS content exciting. Entry forms will be included with the next news letter.
 • Cellifamily concerts: Friday (tomorrow) 9 March at 20:00 in St Andrews Presbyterian Church, Cape Town (corner of Buitengracht and Somerset) as part of the Barry Smith concert series. Thereafter they depart for concerts at other places in South Africa, ending in Pretoria. Attached please find information on the places where they will perform. I had the privilege to attend to some of the rehearsals and it was an experience to watch Prof. Hans-Eric Deckert developing the sound and interpretation of the group. A performance not to be missed!  The 12 celli in a half circle play music by Piazzola, Wagner, Gabrieli, Rachmaninov and others, and the various colors and atmospheres, will ensure a complete musical experience.
 • New in stock: sets of fife instrument, book and bag. Piano repertoire for duets and solos for all grades.  The prescribed exam pieces for all grades of the various examination bodies are expanded continuously.
 • A Book is like a child: It stays with you throughout your life. For this reason it makes sense to motivate the kids to purchase their own books and not to participate in habit of making copies.
 • Allmusic plans to expand our selection of instruments during the course of the year.  We are already able to supply all instruments according to the needs of our clients and have violins to rent for only R90 per month.

Anna-Marie Alkema

business manager @ Allmusic

and educator

+27 21 981 5551

+27 (0) 83 760 6774

am@allmusic.co.za

www.allmusic.co.za

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: